Kankertherapie en Infectie:< p>< em>Beoordelen van kennis en huidige praktijken in het voorkomen en beheersen van&…" /> Enquete over kankerbehandeling en infectie | Prostaatkanker

Enquete over kankerbehandeling en infectie

Kankertherapie en Infectie:

Beoordelen van kennis en huidige praktijken in het voorkomen en beheersen van infecties tijdens de chemotherapie  

PatientView houdt een nieuwe patiëntenenquête die zich toelegt op kankertherapie en infectie, met het oog op het identificeren van het bestaan van een infectie, febriele neutropenie (FN) genoemd, de impact die FN heeft op chemotherapieën, en andere factoren die van invloed zijn op optimale chemotherapieën. We zouden u erkentelijk zijn als u deze enquête op uw website plaatst en uw patiënten met kanker, of hun verzorgers, hierop attent te maken. Deze enquête richt zich in het bijzonder tot personen in Nederland, in navolging van: Oostenrijk, België, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Spanje, Nederland en het Verenigd Koninkrijk, hoewel we ook geïnteresseerd zijn in de mening van mensen met kanker over heel Europa. 

Over deze enquête

Deze enquête over de ervaringen en meningen van personen met kanker (en hun verzorgers) wordt gesponsord door Amgen en maakt deel uit van de niet aflatende inspanningen om betere middelen te beoordelen voor het voorkomen en behandelen van infecties bij personen met kanker. Het doel van de enquête is een patiënt-/verzorgerperspectief in te winnen (eerder dan een klinisch perspectief) over onderwerpen die belangrijk zijn voor mensen met kanker, in het bijzonder hun ervaring op volgende vlakken:§  Begrip van de frequentie en de inhoud van de dialoog tussen professionals en patiënten met betrekking tot het infectiegevaar.§  Het bepalen van het begripniveau over het infectierisico, in het bijzonder FN, tijdens de chemotherapie en de preventiestrategieën.§  Hoe FN en infectie een impact hebben op de behandeling en de levenskwaliteit van de patiënt.We hopen eveneens dat de enquête hiaten tussen de perceptie en/of het begrip tussen de patiënten en zorgverleners die verantwoordelijk zijn voor hun kankerbehandeling, aan het licht zullen brengen. 

Deze studie is een unieke gelegenheid voor mensen met kanker (en hun verzorgers) om met hun mening op een waardevolle wijze bij te dragen aan een bewustmakings proces. 

Hoewel de individuele antwoorden van alle respondenten volledig anoniem blijven (IP-adressen of e-mailgegevens zullen niet zichtbaar zijn), zullen de collectieve resultaten van de enquête openbaar worden gemaakt om het bewustzijn van de problemen rond het infectierisico van mensen met kanker te helpen vergroten.

We delen u graag de referenties mee over alle publicaties die in het publieke domein beschikbaar komen, mocht u deze graag ontvangen. 

De deadline voor deelname aan de enquête is Vrijdag, Maart 12 2010.  

<Kankerenquête ‘Kankertherapie en Infectie’>[https://www.surveymonkey.com/s/J2MMYQJ] 

Heeft u vragen over de enquête dan kunt u contact opnemen met de enquêtebeheerder, Louise Oatham van PatientView, op +44 (0)1547 520965, of info@patient-view.com. 

Hartelijk dank voor uw hulp en steun. VanDr Alexandra WykePatientView 

Over PatientView

PatientView is een onafhankelijk onderzoeksbureau en uitgever die nauw samenwerkt met patiëntenorganisaties. PatientView heeft de laatste jaren honderden enquêtes van patiënten en patiëntenorganisaties geleid. Deze onderzoeken en de verkregen informatie hebben bijgedragen aan veranderingen in overheidsbeleid, patiënt–publiekconsultatie bevorderd, academici en onderzoekers ondersteund en het grote publiek bewust gemaakt van specifieke ziektegebieden. 

---