Over prostaatkanker.org

EPCEL-Ne is een stichting. Hier is voor gekozen om het forum en de bijeenkomsten enige zekerheid van continuïteit te geven. We zijn dus geen vereniging.

- Er wordt geen contributie gevraagd. De penningmeester is afhankelijk van vrijwillige bijdragen.
- Er zijn een 5-tal bestuursleden die onderling een taak en functieverdeling hebben afgesproken.
- Het bestuur bestaat uit leden van de stichting die onbezoldigd zijn.

Doelstellingen en uitgangspunten:
-Het in stand houden van een forum waar PK patiënten hulp kunnen vinden om optimaal te kunnen communiceren met hun specialisten. De kwaliteit van die hulp hangt af van de kennis die binnen het forum aanwezig is. En de instelling om elkaar te willen helpen.

-Het, zo mogelijk, 2 keer per jaar bijeenkomen. Vaak met een lezing door een gerenommeerd PK specialist. Maar ook voor nadere kennismaking en uitwisseling van ervaringen.

-Het forum dient voor PK gerichte communicatie. Verder geldt de normale forum etiquette gebaseerd op wederzijds respect.

-Tijdens of aansluitend op eerder genoemde halfjaarlijkse bijeenkomsten komt het bestuur bijeen en handelt lopende zaken/vragen af. Deze besprekingen zijn altijd openbaar en duren in het algemeen niet langer dan een uur. Alle forumleden kunnen voorstellen doen. De penningmeester geeft desgevraagd opening van zaken (boeken). Zo nodig en desgewenst worden functies en taken herverdeeld cq toegewezen.
Ook liggen de statuten van de stichting dan ter inzage.

-Naast de logische taken die bij de bestuursfuncties behoren zijn er ook taken zoals,die van

- moderator, organisator en leiden van bijeenkomsten – het beheer van de website www.prostaatkanker.org – het beheer van de host van ons forum “Lsoft” – het onderhouden van externe contacten zoals met ProstaatKankerStichting.nl, met UOMO, met WIJ OOK in België en sponsoren – aanwezigheid, waar mogelijk, bij gebeurtenissen waar de aanwezigheid van EPCEL-Ne logisch is.

- Het bestuur bestaat uit de volgende personen: Barbara van Vugt, voorzitter en moderator forum; Theo Eggenhuizen, secretaris; Marijke Doorduin, penningmeester en webbeheerder;

- De stichting EPCEL-Ne is erkend als ANBI, algemeen nut beogende instelling, waardoor giften aan de stichting voor belastingaftrek in aanmerking kunnen komen.

Balans 2012
Balans 2013