Disclaimer

De door de stichting EPCEL-Ne, haar bestuursleden of, via het forum, door de deelnemers gegeven informatie heeft nimmer het karakter van een medisch advies. Dit blijft voorbehouden aan de behandelende arts(en). Elke aansprakelijkheid voor de verstrekte informatie wordt uitdrukkelijk uitgesloten.