Prostaatkanker » lotgenoten

lotgenoten

Deel je ervaring met lotgenoten

Introductie

U kunt als volgt lid worden van ons Nederlandstalig discussieforum: EPCEL-Ne.

Ga naar

http://home.ease.lsoft.com/scripts/wa-home.exe?A0=EPCEL-NE

Door te klikken op de button "subscribe" kunt u op de volgende pagina uw inloggegevens invullen.

Er wordt dan een email naar u gestuurd met aanwijzigingen.

Om in het email-archief te kijken is een paswoord nodig bij LSoft. Mocht u dit ?niet hebben of vergeten zijn, gaat u dan naar:?

http://home.ease.lsoft.com/scripts/wa-home.exe?A0=EPCEL-NE

Geef uw email adres. Geef een paswoord (twee keer, als controle op typefout). Hiermee vervalt een eventueel vorig paswoord. Het nieuwe paswoord wordt door?LSoft zelf onthouden en hoeft niet telkens opnieuw ingegeven te worden. EPCEL-Ne heeft ongeveer 140 leden (Januari 2016), waaronder ook een aantal dochters en echtgenoten van prostaatkanker-patiënten.

Een aantal van de patiënten is goed geïnformeerd en we willen vooral ook nieuwkomers helpen meer van prostaatkanker te begrijpen. Het uiteindelijke doel is tot zo adequaat mogelijke behandelingen te komen, uiteraard in samenwerking met behandelende artsen. Als basis dient zoveel mogelijk wetenschappelijke literatuur en de ervaring van urologen, radiologen en vooral ook oncologen die in prostaatkanker gespecialiseerd zijn. Wat betreft de opgedane kennis zijn wij bijzondere dank verschuldigd aan oncologen als Dr. Stephen Strum en Dr. Charles Myers.

Onze discussies zijn vaak op medisch vlak. ?In deze gevallen is gegeven informatie bedoeld om eventueel met de behandelende arts te bespreken. We hopen daardoor ook een hiaat op te vullen, immers onze artsen hebben niet altijd de tijd om op alle vragen van hun patiënten uitgebreid antwoord te geven. Anderzijds waken we er ook voor dat medepatiënten afstand bewaren tot kwakzalverij en kritisch worden of blijven over behandelingsmethoden of middelen die op commerciële web sites worden aangeprezen.

Tweemaal per jaar treffen een aantal leden elkaar. Dat was in Café-Restaurant "de Boschwachter" in Breda, het Academisch Ziekenhuis in Utrecht (AZU in de Uithof), in het Medisch Centrum van de Vrije Universiteit in Amstelveen, hotel Princeville te Breda, in Huize Heyendaal, Radboud Universiteit in Nijmegen, NH Hotel in Utrecht en het Toon Hermans Huis in Amersfoort.